ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ޔަންގްވަންސް އަދި ފްރެންޑްސް ކްލަބް

ކުޅިވަރު

ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް ފައިނަލް މިރޭ

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 19 އޭޕުރިލް 2023 , ބުދަ 16:01   210

މެރިން ޕަވާރ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗް މިރޭ މަރަދޫފޭދޫ ދަނޑުގައި އޮންނާނެއެވެ.

މިރޭގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ޔަންގްވަންސް އަދި ފްރެންޑްސް ކްލަބެވެ.

ފްރެންޑްސް ކްލަބުން ފަނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލްގައި މަރަދޫ ޔުނައިޓޭޑްގެ މައްޗަށް 1-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

އަދި ޔަންގްވަންސް އިން ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ އެފްސީ އަފިރިންނާއި ވާދަކޮށް 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސެމީ ފައިނަލްގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

ޓެގްސް: ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ފުޓްސަލް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.