ޒްލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް

ކުޅިވަރު

ސްވިޑެންގެ ހުނަރުވެރި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ، ޒްލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް 41 އަހަރުގައި ރިޓަޔާކޮށްފި

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 5 ޖޫން 2023 , ހޯމަ 09:29   190

އޭސީ މިލާނަށް ކުޅެމުންދިޔަ ޒްލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް އުމުރުން 41 އަހަރުގައި ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔާކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ އަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ މިފަހުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ވިދާލި އެއް ކުޅުންތެރިންނެވެ.

"އަހަރެން ފުޓްބޯޅައާ އަލްވަދާއު ކިޔަން އެކަމަކު ކަލޭމެންނާއެއް ނޫން،" ސީޒަނުގެ އެންމެ ފަހު މެޗަށް ފަހު ހުކުރު ދުވަހު ސެންސިރޯގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްވިޑެންގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބުންޏެވެ.

އިބްރާހިމޮވިޗް ވަނީ އިޓަލީގެ ކުލަބު ދޫކޮށްލާނެކަން މީގެ ކުރިން ވެސް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ވަނީ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމައިން، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް، އޭސީ އަދި އިންޓަ މިލާން ފަދަ ކުލަބުތަކަށް 511 ގޯލް ޖަހައި ހަތަރު ގައުމެއްގެ ލީގު ތަށި ހޯދައިފަ އެވެ.

އިބްރަހިމޮވިޗް އޭސީ މިލާނަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުޅެން ފެށީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު، 2011 ވަނަ އަހަރު އެޓީމާއެކު ސްކޫޑެޓޯ ކާމިޔާބުކޮށް، މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް އަނެއްކާވެސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެދީފައިވެއެވެ.

އެކަމަކު އޭނާ ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ ހަތަރު ފަހަރު ކަމަށާއި މި ޓާމްގައި ސެރީއާ ޓީމަށް އެއް މެޗު ކުޅެ، އަދި އެ މެޗުގައި ލަނޑެއްޖަހައި، ނަމަވެސް ސިލްސިލާ އަނިޔާތަކެއްގެ ސަބަބުން ކުޅުމާއި ދުރުގައި އުޅެންޖެހިފައިވެއެވެ. އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް މި މަހު ހަމަވާނެއެވެ.

"މިވަގުތު އަހަންނަށް މާ ގިނަ ޖަޒުބާތުތަކެއް އެބަހުރި. ފޯޒާ މިލާނާއި އަލްވަދާއު،" ކަރުނަތައް ހިފަހައްޓާލަމުން ޖަޒުބާތީގޮތަކަށް އިބްރަހިމޮވިޗް ބުންޏެވެ.

"ފުރަތަމަ ފަހަރު މިތަނަށް އައިއިރު އަހަންނަށް އުފާވެރިކަން ދިނީ، ދެވަނަ ފަހަރު ވެސް ލޯބި ދިން."

މިދިޔަ ގަރުނުގައި ފެށި ކެރިއަރުގައި އިބްރަހިމޮވިޗް ވަނީ 34 ތަށި - އޭގެ ތެރޭގައި 14 ލީގު ތަށި ހިމެނޭ - ކާމިޔާބުކޮށް، ބެލޮންޑިއޯ އަށް 11 ފަހަރު ނޮމިނޭޓްވެފަ އެވެ.

އޭނާއަށް ލިބުނު ބޮޑު އެއް ކްލަބް ތަށްޓަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގެވެ. ޔޫރަޕްގެ ހަމައެކަނި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ބައްޓަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއެކުއެވެ.

އަދި 122 މެޗުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން 62 ގޯލު ޖަހައިގެން ސްވިޑެންގެ ހުރިހާ އިރެއްގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދާފައިވެއެވެ.

ޔޫރޯ 2016 އަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމުން ވަކިވި ނަމަވެސް ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ކެމްޕޭނަށް ކާމިޔާބު ނުވުމުން އެނބުރި އައީ އޭސީ މިލާނަށެވެ. އެއީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

"ކުރިން އަހަރެންގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުން ބިރުގަތް، އެކަމަކު މިހާރު އެކަން ގަބޫލު ކުރެވޭ، އަހަރެން މިހުރީ ތައްޔާރަށް،" އޭނާގެ އިއުލާނަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އަހަރެން މުޅި އުމުރު ދުވަހު މިކަން ކުރަމުން އައީ. ފުޓްބޯޅައިން އަހަރެން ފިރިހެނަކަށް ހެދީ. އެހެން ނޫންނަމަ ދުވަހަކުވެސް ނޭނގޭ މީހުން ދަންނަން ލިބުނު. އަހަރެން ދުނިޔެ ދަތުރުކުރީ ފުޓްބޯޅައިގެ ސަބަބުން. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ފުޓްބޯޅައިގެ ސަބަބުން." އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ.

އިބްރަމޮވިޗްގެ ފެއާވެލް އޭސީ މިލާނުގެ ދަނޑުގައި

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ އޭސީ މިލާން ސްވީޑްން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.