މެންޗެސްޓާރ ސިޓީ އަދި އިންޓާ ބައްދަލުކުރާ މިމެޗު ކުޅޭނީ ރާއްޖެ ގަޑިން...

ކުޅިވަރު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މިރޭ

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 10 ޖޫން 2023 , ހޮނިހިރު 14:18   271

ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ ލީގު، ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗް މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

ތުރުކީގެ އަޓަޓާކް އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމްގައި، މިމެޗު ކުޅޭނީ މިރޭ ދަންވަރު ރާއްޖެ ގަޑިން މެންދަމު 12 ޖަހާއިރުއެވެ.

މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިނގިރޭސި ލީގުގައި އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ޓީމުކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާރ ސިޓީ އާއި އިޓަލީ ފުޓުބޯޅަ ލީގުގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް އިންޓަރމިލާނެވެ.

އިންސައިޓްސް

މިއީ މިދެޓީމް މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އިންޓާރ މީގެ ކުރިން ޔޫރަޕްގެ ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި 4 ފަހަރަށް ފައިނަލްގައި ކުޅެފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ސިޓީ ޔޫރަޕްގެ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލްގައި ކުޅެފައިވަނީ 2 ފަހަރުއެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގް މެންޗެސްޓާރ ސިޓީ އިންޓަރމިލާން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.