ސްކޮޓިޝް ޕްރެމިއަރ ކަޕުގައި ރޭންޖާސްގެ ތަރި ޖެރާޑް އުފުލާލަނީ

ކުޅިވަރު

ކުރީގެ އިނގިރޭސި މިޑްފީލްޑަރ ޖެރާޑް ސައުދިއަރަބިއާގެ އިއްތިފާޤް ޓީމާއި ޙަވާލުވަނީ

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 4 ޖުލައި 2023 , އަންގާރަ 10:51   268

އިންގްލެންޑާއި ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ސްޓީވަން ޖެރާޑް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލް އިއްތިފާޤުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ޖެރާޑް ޖޫން މަހު ބުނެފައިވަނީ "ޕޮޓެންޝަލް އޮފާއެއް ބަލަން" ދައުވަތު ދިން ނަމަވެސް އެކަން ނުނަގާނެ ކަމަށެވެ.

"ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި ޖެރާޑްގެ ހާޒިރީއަކީ އަހަރެމެންގެ ލީގަށް އައި ކުއަންޓަމް ލީޕަކަށް ވާނެ،" ކްލަބުގެ ޗެއާމަން ޚާލިދު އަލް ދަބާލް ބުންޏެވެ.

ޖެރާޑް ވަނީ ސައުދީ ކުލަބާއެކު ދެ އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި 16 ޓީމު ހިމެނޭ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ހަތް ވަނައިގައި އަލް އިއްތިފާގު އޮތީ ޗެމްޕިއަން އަލް އިއްތިހާދަށް ވުރެ 35 ޕޮއިންޓް ފަހަތުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު އެސްޓަން ވިލާގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ފަހުން ޖެރާޑް ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފަ އެވެ.

އިންގްލެންޑްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ބަދަލުވުމަކީ ޔޫރަޕްގެ މޮޅު ބައެއް ކުޅުންތެރިން މެދުއިރުމަތީގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ ގުޅިގެން ހޫނު މޫސުމުގައި ޕްރޯ ލީގުގެ ކްލަބުތަކުން ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ފަހު އެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ ސައުދީ ޢަރަބިއާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.