މޮއިސް ކައިސެޑޯ (21)

ކުޅިވަރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރެކޯޑް ޓްރާންސްފާ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި މޮއިސް ކައިސެޑޯ ޗެލްސީއަށް

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 15 އޯގަސްޓު 2023 , އަންގާރަ 12:23   347

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރެކޯޑް ޓްރާންސްފާ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 115 މިލިއަން ޕައުންޑް (146 މިލިއަން ޑޮލަރު) ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވުން މޮއިސް ކައިސެޑޯ ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

މޮއިސް ކައިސެޑޯ

މިއީ ޢުމުރުން އެންމެ 21 އަހަރުގެ، އެކުއެޑޯރ އަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ލިބޭނީ 100 މިލިއަން ޕައުންޑެވެ. އިތުރު 15 މިލިއަން ޕައުންޑު ލިބޭނީ ރަނގަޅު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ ޗެލްސީ އެކުއެޑޯރ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.