ނޯވޭގެ ހުނަރުވެރި މިޑް ފީލްޑަރ މާޓިން އޮޑެގާޑް (24އ)

ކުޅިވަރު

އާސެނަލް އިން ކުރިއާލައި އޮޑެގާޑްގެ ކޮންޓްރޭކްޓް އާކުރަން ވާހަކަދައްކަން ފަށައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 , ހޮނިހިރު 20:40   439

އާސެނަލް (ގަނާސް) އިން ދިގު މުއްދަތުގެ އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދުމަށް ކްލަބުގެ ކެޕްޓަން، ނޯވޭ އަށް ނިސްބަތްވާ 24 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މާޓިން އޮޑެގާޑާ އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ނޯވޭގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަކީ ގަނާސް އަށް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ 23 ގޯލް ޖަހައިދީފައި ކަމަށް އެޓީމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ދެ ގޯލު ޖަހައިގެން ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކުޅެފައެވެ. އަދި ގަނާސް އިން މިހާރު ވަނީ އޭނާގެ މަޑުޖެހުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން އަޒުމް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެ ކްލަބާއެކު އޭނާ މިހާރު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަވާއިރު، 12 މަސް ދުވަހުގެ އޮޕްޝަނަކާއެކު ހަތަރު އަހަރުގެ އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އޮޑެގާޑް މިވަގުތު އޮތީ، ހަފްތާއަކު 120،000 ޕައުންޑާއިއެކު، އާސެނަލްގެ 10 ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބޭ ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާއަށް އާ ކުރުމަކުން ހަފްތާއަކު 200،000 ޕައުންޑަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބައިނަލްއަގުވާމީ ބްރޭކަށް ފަހު ގަނާސް ސީޒަން އަލުން ފަށާނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ދަތުރެއްގައި އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެވަޓަންއާ ދެކޮޅަށެވެ.

ދާދި ފަހުން ނޯވޭއަށް ލަނޑު ޖަހައިދިން އޮޑެގާޑްގެ އަމާޒަކީ ގުޑިސަން ޕާކުގައި އިތުރު ގޯލެއް ޖަހައިގެން ރަނގަޅު ފޯމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.

އާސެނަލްގެ އަމާޒަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަނޑުގައި ޓޮފީސް ބަލިކުރުމެވެ.

ޓެގްސް: އާސެނަލް އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަރ ލީގް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.