ބާސާ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ވިންގާ ރަފިންހާ

ކުޅިވަރު

ރަފިންހާ ނުލައި ބާސެލޯނާ ލައިން އަޕް އަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 2 އޮކްޓޯބަރ 2023 , ހޯމަ 11:43   373

ސެވިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ (ބާސާ) މޮޅުވި ނަމަވެސް، އެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއަށް ކަމަށްވާ ބްރެޒިލްގެ ރަފިންހާ އަށް ބޮޑު އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އަށް ދިމާވެފައިވަނީ ހެމްސްޓްރިންގ މައްސަލަތަކެކެވެ.

ބާސާއިން މިކަމުގައި ރަސްމީގޮތުން އޭނާއަށް އެނބުރި ކުޅުމަށް އާދެވޭނެ ދުވަހެއް އިއްލާނުކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، ބެލޭވޭ ގޮތުގައި އޭނާގެ ރިކަވަރީ އަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެއެވެ.

ކަން މިހެން ހުރި އިރު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބާސާއިން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ މެޗުގައި ވެސް ނުކުޅެވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑެވެ.

ޓެގްސް: ބާސެލޯނާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.