ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން

ކުޅިވަރު

ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް އެއްވަރުވުމުން ކޯލް ޕާމަރ މާޔޫސްވެއްޖެ

ހުސެން ހަމްދާން - ޔޫރަޕް | 22 އޮކްޓޯބަރ 2023 , އާދީއްތަ 22:27   483

ޗެލްސީގެ ސްޓެމްފޯޑް ބްރިޖްގައި އާސެނަލް އަތުން 2-2 އިން އެއްވަރުވުމުން ޗެލްސީގެ މިޑްފީލްޑަރު ކޯލް ޕާމަރ ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

މެޗުގެ 48 ވަނަ މިނެޓްގައި ޕާމަރ އާއި މުޑްރިކްގެ ގޯލުތަކުން އެ ޓީމު ވަނީ ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. ޖެހިޖެހިގެން ތިން މޮޅު ލީގްގައި ލިބުމުގެ މަގުމަތީގައި އޮވެ، ނަމަވެސް ފަހަތުން ހެދުނު ދެ ގޯހުން އާސެނަލްގެ ޑެކްލަން ރައިސް އާއި ލިއަންޑްރޯ ޓްރޮސާޑް ވަނީ މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދީފައެވެ.

މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕާމަރ ވަނީ ނަތީޖާއާ މެދު މާޔޫސްވި ނަމަވެސް އާސެނަލް އާއިއެކު ޗެލްސީއިން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުމުން އޭނާ އުފާކޮށްފަ އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ތިން ޕޮއިންޓް ނުލިބުމުން ވަރަށް މާޔޫސްވި ނަމަވެސް އާސެނަލަކީ އެއްވަރުވުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެއީ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ޓީމެއް ކަމަށެވެ.

ޓެގްސް: އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަރ ލީގް ޗެލްސީ އާސެނަލް ޗެލްސީ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.