މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ތަރި ޖެސީ ލިންގާޑް

ކުޅިވަރު

ލިންގާޑްއަށް އަލް-އެއްޓިފާގުން ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަނީ

ހުސެން ހަމްދާން - މެދުއިރުމަތި | 23 އޮކްޓޯބަރ 2023 , ހޯމަ 08:39   544

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އަލް އެއްޓިފާގުން 2024 ވަނަ އަހަރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ތަރި ޖެސީ ލިންގާޑް އަށް ފުލްޓައިމް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް އެޓީމުން ބުނެފިއެވެ.

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި ކާމިޔާބު ތަމްރީނުތަކަކަށް ފަހު އެޓިފާކްގެ ހެޑް ކޯޗު ސްޓީވަން ޖެރާޑް އިނގިރޭސި ކުޅުންތެރިޔާ ހޯދުމަށް އެ ކްލަބުން ތައްޔާރަށް ހުރިއިރު، ޖޯޖިނިއޯ ވިޖްނަލްޑަމް އާއި ޖޯޑަން ހެންޑަސަން ވެސް ވަނީ އެ ޓީމަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

ރިޕޯޓްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ހުށަހެޅޭނީ ޕްރީ ކޮންޓްރެކްޓެކެވެ. އެއީ އެކްލަބްގެ ހުރިހާ ޖާގައެއް މިވަގުތު ފުރިފައިވާތީއެވެ. ރަސްމީކޮށް ޖެސީ ލިންގާޑްއަށް ސޮއިކުރެވޭނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާ ވިންޑޯގައެވެ.

ނަމަވެސް ބައެއް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނަނީ ލިންގާޑްގެ އުޖޫރައަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމާއި ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް މަޑުކުރަން ފަސްޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޑީލް ނުހިނގާނެ ކަމަށެވެ.

މި ހަބަރުތަކުން އޮފާއެއް އޮތްކަން ސާބިތުވެއެވެ. ނަމަވެސް ސައުދީ ޓީމާ ގުޅެން ނިންމި ނަމަ އޭނާއަށް އެނބުރި ކުޅުމަށް ދެވޭނީ 2024 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ މެންޗެސްޓާރ ސިޓީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.