ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު އެންގޭ ޕޯސްޓެކޯގްލޫ ސޮން އާއި އެކު

ކުޅިވަރު

ޓޮޓެންހަމް ކޯޗް ޕޯސްޓެކޯގްލޫ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރެކޯޑް ފެށުން

ހުސެން ހަމްދާން - ޔޫރަޕް | 25 އޮކްޓޯބަރ 2023 , ބުދަ 11:07   507

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު އެންގޭ ޕޯސްޓެކޯގްލޫ ވަނީ ފުރަތަމަ ނުވަ މެޗުން 23 ޕޮއިންޓް ހޯދައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އެއީ ކުރިން ނޯވިޗް ސިޓީ އާއި ޗެލްސީގައި މައިކް ވޯކާ އާއި ގުސް ހިޑިންކް ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ނުވަ މެޗުން 22 ޕޮއިންޓް ހޯދި ރިކޯޑެވެ.

މި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީ ހާސިލް ވެފައި ވަނީ ފުލަމް އަތުން 2-0 އިން ޓޮޓެންހަމް ރޭ މޮޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ސޮން އާއި ޖޭމްސް މެޑިސަންގެ ގޯލުތަކުން މޮޅު ކަށަވަރުކޮށްދީ، ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ދެ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއްގައި ޓޮޓެންހަމް ވަނީ ކުރިއަށް ޖެހިލާފައެވެ.

ނަމަވެސް މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ޕޯސްޓެކޯގްލޫ ވަނީ އޭނާގެ ޓީމުގެ ކުޅުމާ މެދު ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެޓީމުގެ ޕްރެޝަރަށް ތައުރީފުކުރި ނަމަވެސް އެޓީމުގެ ބޯޅަ ހިފެހެއްޓުމާއި ޑިސިޕްލިންއަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. މާޔޫސްކަން ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް މިއީ ޓޮޓެންހަމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ކަމަށެވެ.

ޕޯސްޓެކޯގްލޫ އައުމުން ކްލަބަށް އާ ދިރުމެއް ގެނެސްދީފައިވާއިރު، ހާއްސަކޮށް އޭގެ ކުރީ ސީޒަނުގައި އަށް ވަނަ ހޯދި މާޔޫސްކަމުގެ ސަބަބުން ދިހަ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ޓޮޓެންހަމަށް ވަނީ ގެއްލިގެންގޮސްފައެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަރ ލީގް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.