ނިކޮލަސް ޖެކްސަން

ކުޅިވަރު

ނިކޮލަސް ޖެކްސަން ޗެލްސީގެ ފުރަތަމަ ހެޓްރިކް

ހުސެން ހަމްދާން - ޔޫރަޕް | 8 ނޮވެންބަރު 2023 , ބުދަ 10:54   574

ކޯލް ޕާމާ ވަނީ ޗެލްސީގެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ނިކޮލަސް ޖެކްސަން އަށް، ފޯވާޑް ކްލަބަށް ފުރަތަމަ ހެޓްރިކް ހެދިތަން ފެނުމުން "ޓްރެއިނިންގައި އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް" ބުނެފައެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ފޯވާޑް ސުރުޚީތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ޗެލްސީން ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވުމުންނެވެ. ކްރިސްޓިއަން ރޮމޭރޯ އާއި ޑެސްޓިނީ އުޑޯގީ އަށް ރަތްކާޑު ދެއްކުމުން ޓޮޓެންހަމް އަށް ނުވަ ކުޅުންތެރިންނަށް ދަށްވެ، މެޗުގެ 75 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެކްސަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ކުރީގައި ކުޅެން ނުކުމެ ޗެލްސީއަށް ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް ދިނެވެ.

ސްޕެއިން އިން 35 މިލިއަން ޔޫރޯ ގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ބަދަލުވި ފަހުން ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވިޔަރެއާލްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ވަނީ ސްޓޮޕް ޓައިމްގައި އިތުރު ދެ ގޯލު ޖަހައި ހެޓްރިކާއި ތިން ޕޮއިންޓް ވެސް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ޕާމަރ ވަނީ ޖެކްސަން ގަވާއިދުން ލަނޑު ޖަހަން ފެށުމަށް "އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަން" ޖެހޭ ކަމަށް ލަފާދީފައެވެ.

އެއީ އޭނާއަށް އުނދަގޫ ފެށުމެއް، އެކަމަކު މިރޭ އޭނާ ކުޅުނީ މޮޅު ކުޅުމެއް،" ޖެކްސަންއާ އެކު މެޗަށް ފަހު ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ސްކައި ސްޕޯޓްސް އަށް ޕާމަރ ބުންޏެވެ.

"އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ، އަބަދުވެސް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ،" ޖެކްސަން ބުންޏެވެ.

ޗެލްސީން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްޓެމްފޯޑް ބްރިޖްގައެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަރ ލީގް ޗެލްސީ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ނިކޮލަސް ޖެކްސަން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.