ެއިންގްލެންޑް

ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ބަލިނުވެ އިންގްލެންޑް ނިންމާލައިފި

ހުސެން ހަމްދާން - ޔޫރަޕް | 21 ނޮވެންބަރު 2023 , އަންގާރަ 15:12   373

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ބަލިނުވެ އިންގްލެންޑް ނިންމާލީ ނޯތު މެސެޑޯނިއާ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި ހޯމަ ދުވަހު ނޯތު މެސެޑޯނިއާ އަތުން 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން އިންގްލެންޑަށް ޔޫރޯ 2024 ގެ ކޮލިފައިން ކެމްޕޭންގެ މާޔޫސް ނިމުމެއް ލިބުނެވެ.

އިންގްލެންޑުން ކެލެންޑަރ އަހަރު ނިންމާލީ ބަލިނުވެ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި އޮވެ ކުޅުނު 8 މެޗުން 20 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ނޯތު މެސެޑޯނިއާ އޮތީ 8 ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރުވަނައިގައެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ފީފާ ރޭންކިންގެ 66 ވަނައިގައި އޮތް ޓީމެއް ބަލިކުރަން އިންގްލެންޑަށް މިއީ ނާކާމިޔާބުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަދި ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮލިފައިންގެ 26 މެޗަކުން އިންގްލެންޑަށް މޮޅު ނުވެވުނު މިއީ ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

އިންގްލޭންޑް އަދި މެސެޑޯނިއާ މެޗުގެ އުސްއަލިތައް

ޓެގްސް: އިނގިރޭސިވިލާތް ޔޫރޯ 2024 ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.