މާރިއޯ ޒަގަލޯ

ކުޅިވަރު

ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް މާރިއޯ ޒަގަލޯ އުމުރުން 92 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

ހުސެން ހަމްދާން - އެމެރިކާ | 7 ޖެނުއަރީ 2024 , އާދީއްތަ 19:23   440

ކުޅުމާއި ކޯޗިންގެ ރޯލުން ވެސް ތަފާތު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ އައިކޮން މާރިއޯ ޒަގަލޯ އުމުރުން 92 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާގެ ނުފޫޒު ފޯވާޑެއްގެ ގޮތުގައި 1958 ވަނަ އަހަރާއި 1962 ވަނަ އަހަރު ހޯދި ތާރީހީ ކާމިޔާބީތަކުން ފެށިގެން 1970 ވަނަ އަހަރު ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދިނުމަށް ފަހު ފައިނަލުގައި 4-1 އިން މޮޅުވިއެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކާމިޔާބީތައް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައާއި ޚޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހާސިލްކުރި ފުރަތަމަ މީހާގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވެގެން ދިޔައީ ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންނަށް ގައުމީ ލޯތްބާއި ޝަރަފުގެ ރަމްޒަކަށެވެ.

ޒަގަލޯގެ ލެގަސީ ދަނޑުގައި ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގެ އިތުރުން ވެސް ފުޅާވެގެންދިޔައެވެ. ކަރިޒްމާ އާއި ޚުރާފާތަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއްވި 13 ވަނަ ނަންބަރަށް ޚާއްޞަ ގުޅުމެއް ގެންގުޅުއްވި އިރު، އުފަން އަހަރާއި 1931 ވަނަ އަހަރާ ގުޅުން ހުރިތީ އެއީ އޭނާގެ ނަސީބުވެރިކަމުގެ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ކަމަށް ބެލެވުނެވެ.

އޭނާގެ ކޯޗިން ކުޅަދާނަކަން ފެނިގެންދިޔައީ ރިއޯގެ ސަގާފީ ހަތަރު ކްލަބު ކަމަށްވާ ފްލެމެންގޯ، ފްލޫމިނޭންސް، ބޮޓާފޯގޯ، އަދި ވަސްކޯ ޑާ ގާމާ އާއި އެކު ހޯދި ކާމިޔާބީ ތަކުންނެވެ.

ހަގީގީ ލެޖެންޑެއް ގެއްލުމުން ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ލޯބިކުރާ އެންމެންވެސް ހިތާމަކުރެއެވެ. ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރުތައް ތަރައްގީކުރުމުގައި ކޮއްފައިވާ ދައުރުން ފެށިގެން ބްރެޒިލް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޝަރަފަށް މަގުދައްކައިދިނުމާ ހަމައަށް ކުޅިވަރަށް އޭނާ ކުރި މަސައްކަތް ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ބޮޑު އަކުރުން ފެވިފައި ވާނެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ކޮންފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް އެޑްނަލްޑޯ ރޮޑްރިގޭސް ވިދާޅުވި ފަދައިން، ޒަގަލޯ އަކީ މި ކުޅިވަރުގެ "އެންމެ ބޮޑު އެއް ލެޖެންޑް" ކަމަށާއި، ޒަގަލޯ އެދިޔައީ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ހަނދާން ހުންނާނެ މުއްސަނދި ތަރިކައެއް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ ބްރެޒިލް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.