އެމެރިކާ، އިންޓަމަޔާމީގެ އާކިޓްގައި މަޝްހޫރުތަރި ލިއަނެލް މެސީ

ކުޅިވަރު

ފުޓުބޯޅަ: އިންޓަ މިއާމީ އާއި އެޑިޑާސް އިން އާ 'އީޒީ ޕިންކް' ހޯމް ކިޓް ދައްކާލައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - އެމެރިކާ | 30 ޖެނުއަރީ 2024 , އަންގާރަ 10:06   645

ފެބްރުއަރީ 21 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އެމްއެލްއެސް ސީޒަނަށް އިންޓަ މިއާމީ އިން އާ ޖޯޒީ ކިޓް ދައްކާލައިފި އެވެ.

ލިއޮނަލް މެސީ، ލުއިސް ސުއަރޭޒް، ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް، ޖޯޑީ އަލްބާ އެޓް އަލް އެއް ރޯސްޓާއެއްގައި އެމްއެލްއެސްގެ ފުރަތަމަ ކެމްޕޭނަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، އިންޓަ އިން ވަނީ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިން ކުޅޭނީ ވިވިޑް ޕިންކް ޖޯޒީއެއްގައި ކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭނުން ކުރި ކުއަލައަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ފަނޑު ކުލައެކެވެ.

"2ގެތަރނެސް ޖާޒީ" ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ޖާޒީގައި ފޮތިގަނޑުގައި އެމް ޝޭޕްޑް ނިޓް އާއި މިއާމީގައި އެންމެ ގިނައިން ވާހަކަ ދައްކާ ދެ ބަހުން ލިޔެފައިވާ ކްލަބް މޮޓޯ ފަދަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަންކަން ހިމަނާފައިވެއެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ("ފްރީޑަމް ޓު ޑްރީމް") ކަރާއި ދިމާ،ލުގައި އަދި ސްޕެނިޝް ބަހުން (ލިބަރޓަޑް ޕަރާ ސޮނާރ") ތިރީ ފަރާތުގައި އޮވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިން ރޯޔަލް ކެރިބިއަން އިންޓަނޭޝަނަލްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހު އިންޓަ މިއާމީ އިން ވެސް ވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރަށް ޖާޒީގައި އާ ސްޕޮންސަރެއް، ކުރިމައްޗާއި ފަހަތުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.