މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަސްޓްލޭޑީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ކުޅިވަރު

23ވަނަ ސްކޫލްތަކުގެ ޤައުމީ އެތްލިކްޓިސް މުބާރާތް ނިންމާ، ވަނަތައް އިޢްލާނުކޮށްފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 28 މެއި 2022 , ހޮނިހިރު 10:56   289

ރާއްޖޭގެ 47 ސްކޫލަކުން 1800 އަށްވުރެ ގިނަ އެތްލީޓުން ބައިވެރިވި، ސްކޫލްތަކުގެ ޤައުމީ އެތްލިކްޓިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. އަދި މުޅިއެކު 102 ޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުތައް ފެށުނީ ހުކުރުދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން (ފަސްޓްލޭޑީ) ފަޒްނާ އަޙްމަދު އެވެ.

މުބާރާތުގައި ވަނަ ވަނަ ހޯދި ފަރާތްތައް:

19 އަހަރުން ދަށް

 • ލާލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް (ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމް)
 • އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް (އަންހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމް)
 • އަޙްމަދު ވިޝާމް، އިމާދުއްދީން ސްކޫލް (އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތްލީޓް)
އަޙްމަދިއްޔާ ސްކޫލްގެ އަންހެން ޓީމް

17 އަހަރުން ދަށް

 • ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒް (ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމް)
 • ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް (އަންހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމް)
 • އިބްރާހިމް ނާހިލް ނިޒާރު، ގދ. އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރުކަޒު (ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު އެތްލީޓް)
 • ޙައްވާ މިޒްނާ ފާއިޒް، ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް (އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތްލީޓް)
ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން، ގދ. އަތޮޅު މަދުރަސާ، އަދި އަންހެން ޗެމްޕިަން ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް

15 އަހަރުން ދަށް

 • އިސްކަންދަރު ސްކޫލް (ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމް)
 • ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް (އަންހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމް)
 • ޔޫސުފް އަޔާން އާމިރް، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ( އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓް)
 • މާއިން ފަރީދު، ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ( އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓް)
ޏ. އަތޮޅު މަދުރަސާ، އަދި އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން

13 އަހަރުން ދަށް

 • ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމް)
 • އަފީފުއްދީން ސްކޫލް (އަންހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމް)
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ފަސްލޭޑީ ފަޒްނާ އަޙްމަދު، މުބާރާތުގައި ވަނަ ލިބުނު ކުއްޖަކަށް މެޑަލް އަޅުވައިދެއްވަނީ
ދުރަށް ފުންމުން (100މ، 200މ، 4×200މ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް ހޯދި ނާހިލް ނިޒާރް (ފޮޓޯ: އިފާޒް)

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުން : އެތްލެޓިކްސް: 17 އަހަރުން ދަށް، އަންހެން އެއްވަނަ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލަށް

ޓެގްސް: އެތްލެޓިކްސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.