ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގް މެޗުކުޅޭއިރު މިނިސްޓަރު ދަނޑަށް ވަޑައިގެން

ކުޅިވަރު

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ފަރަންސޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގެން ޗެމްޕިއަންސްލީގް ފައިނަލް ބައްލަވައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 30 މެއި 2022 , ހޯމަ 21:43   214

ނިމިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި އޮތް، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އޮންނަ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްކަމުގައިވާ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ބައްލަވައިލައްވަން ދަނޑަޑަށް ވަޑައިގެންނެވި މްހްލޫފް ވިދާޅުވެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމުކުރައްވައިފިއެވެ.

މަހްލޫފް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން ހުންނެވިއިރު އަރިހުގައި ދުނިޔޭގެ ނަންމަޝްހޫރު ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރުން ތިއްބެވިއެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ވެންޑެސާ، ޑޭވިޑް ޖޭމްސް، އޮލިވާ ކާން، ވިޓަރ ބައިއާ، އޫލިއޯ ސެސާރ ހިމެނެއެވެ.

ދާދިފަހުން މިނިސްޓަރު މަޙްލޫފްވަނީ، ސަރުކާރުން ބޭއްވި ކުޅިވަރު އެވޯޑް ދިނުމުގެ ޙަފްލާއަށް، ރާއްޖެއަށް ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ކުރީގެ ފުޓުބޯޅަ ތަރިންތަކެއް ގެންނަވާފައެވެ.

އަދި އެކަމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އެބައޮތެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.