އެމެރިކާގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 : އެމެރިކާ - ޓީމް ޕްރޮފައިލް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 20 ނޮވެންބަރު 2022 , އާދީއްތަ 14:55   161

ފީފާ ރޭންކިންގައި އެމެރިކާ އޮތީ 16 ވަނައިގައެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރު ރޭންކިންގެ 4 ވަނައިގައި އޮތް ނަމަވެސް އޭގެ 6 އަހަރުފަހުން 35 ވަނައަށް ވެއްޓުނެވެ.

1995 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިޓީމުގެ ކިޓް ސްޕޮންސަރަކީ "ނައިކީ" އެވެ.

އެމެރިކާ އިން 1930 ވަނަ އަހަރު މިމުބާރާތުގައި ކުޅެންފެށިފަހުން 11 ފަހަރު ކުޅެފައިވެއެވެ. އަދި ހަމައެއަހަރު 3 ވަނަ ހޯދިއެވެ. ވޯލްޑްކަޕުގައި އެފަހުން މިޓީމަށް މާބޮޑު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިނުވެއެވެ. އަދި ބޮޑު އެއްވެސް މުބާރާތެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި ކާމިޔާބުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

ގްރޫޕް B - މިގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޓީމުތައް : އިނގިރޭސިވިލާތް، އިރާން، އެމެރިކާ، ވޭލްސް

އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުން:

  • އެމެރިކާ 1 - 0 ސެލްވެޑޯރ
  • އެމެރިކާ 0 - 2 ކެނަޑާ
  • އެމެރިކާ 3 -0 ހޮންޑޫރަސް
  • އެމެރިކާ 0 - 0 މެކްސިކޯ
  • އެމެރިކާ 5 - 1 ޕެނަމާ
  • އެމެރިކާ 0 - 2 ކޮސްޓަރިކާ
  • އެމެރިކާ 3 - 0 މޮރޮކޯ

މިޓީމުގެ ކޯޗަކީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ގްރެގް ބާހޯލްޓާއެވެ.

ފާހަގަކުރެވޭ ކުޅުންތެރިން :

  • ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިކް (24އ) 52 މެޗުން 21 ގޯލު
  • ޔުވެންޓަސްގެ މިޑްފީލްޑަރ ވެސްޓަން މެކެނީ (24އ) 37 މެޗުން 9 ގޯލު
  • ލީޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރ ބްރެންޑެން އާރޮންސަން (22އ) 24 މެޗުން 6 ގޯލު
ޓީމު އެކުލެވިފައިވާގޮތް

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް : ޤަޠަރު 2022 ގެ ޚާއްޞަ ކަވަރޭޖް

ޓެގްސް: ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ އެމެރިކާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.