އިރާނުގެ ފުޓުބޯޅަޓީމު

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 : އީރާން - ޓީމް ޕްރޮފައިލް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 20 ނޮވެންބަރު 2022 , އާދީއްތަ 14:57   146

އީރާނުގެ ޓީމު އޮތީ ފީފާ ރޭންކިންގައި 20 ވަނައިގައެވެ. 1996 ގައި މިޓީމު އޮތީ ރޭންކިންގ ގެ 122 ވަނައިގައެވެ. އަދި 2005 ވަނަ އަހަރު އޮތީ 15 ގައެވެ.

ވޯލްޑްކަޕްގައި އިރާނުން 6 ފަހަރު ކުޅެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ގްރޫޕްސްޓޭޖް ފަހަނަޅައި ދެވިފައިނުވެއެވެ.

ގްރޫޕް B - މިގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޓީމުތައް : އިނގިރޭސިވިލާތް، އިރާން، އެމެރިކާ، ވޭލްސް

އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުން:

  • އިރާން 1 - 0 އިރާޤް
  • އިރާން 1 - ޔޫއޭއީ
  • އިރާން 2 - ސ.ކޮރެއާ
  • އިރާން 2 -0 ލުބްނާން
  • އިރާން 1 - އަލްޖީރިއާ
  • އިރާން 1 - 0 އުރުގުއޭ
  • އިރާން 0 - 2 ތޫނިސް

ކޯޗަކީ ޕޯޗުގަލްގެ، ކާލޮސް ކުއެރޯޒް އެވެ.

މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިން :

  • ލެވަކޫސަންގެ ފޯވަޑް ސާދަރު އަމޯން (27އ) 41 ގޯލު 65 މެޗުން
  • ޕޯޓޯގެ ފޯވާޑު މެހްދީ ތެރެމީ (30އ) 28 ގޯލު 60 މެޗުން
ޓިމު އެތުރިފައިވާގޮތް

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް : ޤަޠަރު 2022 ގެ ޚާއްޞަ ކަވަރޭޖް

ޓެގްސް: އީރާން ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.